Resultater år 2011

DdB:

Nr. 42        DM-Sport

Nr. 6          Sektionsmesterskab Lang, Åben

Nr. 5          Sektionsmesterskab Mellem, Åben

Nr. 6          Sektionsmesterskab Mellem, Sport

Nr. 7          Sektionsmesterskab 1-års

Nr. 1          ES-due                        013-09-0196 U

Nr. 10        ES-due                        013-09-0197 A

Nr. 4          ES-due Lang               013-09-0171 A

Nr. 7          ES-due Lang               013-09-0156 U

Sektionen:

Nr. 4          Store Championat

Nr. 7          Fynsmesterskabet 

Årsstatistik_2011