Resultater år 2008

DdB:

Nr.   1          Sektionsmesterskab Lang, Åben

Nr.   1          Sektionsmesterskab Lang, Sport

Nr.   2          Sektionsmesterskab Mellem, Åben

Nr.   4          Sektionsmesterskab Mellem, Sport

Nr.   3          Sektionsmesterskab 1-års

Nr.   3          ES-due                  013-06-0028 U  

 

Sektionen:

Nr.   1          Store Championat

Nr.   1          Fynsmesterskabet                              

Nr.   8          ES-due                  013-06-0035 U 

  •  
  •