"The Tough" fantastisk flyver og avlsdue. Vermote/Deweerdt/Bloor.